Facebook Twitter Google plus Line
นักวิชาการดึงสติสังคม 'ม็อบชนม็อบ'ใช้ความรุนแรงทำร้ายกันเองสุดท้ายขัดแย้งไม่จบสิ้น
Post by : Ao  Views : 579 Date : 24 ต.ค. 63 13:10  
Facebook Twitter Google plus Line
นักวิชาการดึงสติสังคม ม็อบชนม็อบใช้ความรุนแรงทำร้ายกันเองสุดท้ายขัดแย้งไม่จบสิ้น
24 ต.ค. 2563 นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเป็นห่วงกรณีความรุนแรงของกลุ่มมวลชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ดังนี้
"เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรฉันใด
ความรุนแรงย่อมระงับ
ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงฉันนั้น ……
ความรักชาติศาสน์กษัตริย์
ที่แท้ คือการบริหารจัดการความเห็นต่างด้วยสติปัญญา ระงับความรุนแรงด้วยหลักธรรมตามแนวทางสันติวิธี 
การจัดตั้งม็อบชนม็อบ ใช้ความรุนแรงต่อสู้ประหัตประหารกัน จะยิ่งทำลายสังคม ทำลายประเทศชาติจนพังยับเยิน 
ผู้ชนะความขัดแย้งก็ไม่อาจปกครองดูแลประชาชน บริหารบ้านเมืองให้สงบสุขได้ ผู้แพ้ก็จะหาทางแก้แค้น
สังคมการเมืองไทยจะวนอยู่ในวงจรแห่งความขัดแย้งรุนแรงไม่จบสิ้น
โอกาสของประเทศไทยในยุคปรกติใหม่ อยู่ที่การตัดสินใจที่ถูกต้องของประชาชนทุกคน  
ยังไม่สายเกินไปครับ 
อย่าหลงผิดใช้ความรุนแรงทำลายกันเองจนทำลายโอกาสที่ประเทศไทยจะอยู่รอด พึ่งพาตนเองได้และก้าวทันกับอารยประเทศได้
โปรดอภัยกัน หันหน้ามาพูดคุยหาทางออกร่วมกันนะครับ
ด้วยความเคารพทุกฝ่ายครับ"

ขอบคุณข้อมูล -แนวหน้า

Loading...