Facebook Twitter Google plus Line
อวดโฉมแล้ว “พิศวงตานกฮูก” พืชชนิดใหม่ของโลก ที่ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก
Post by : Ao  Views : 2,722 Date : 05 ต.ค. 63 08:10  
Facebook Twitter Google plus Line
อวดโฉมแล้ว “พิศวงตานกฮูก” พืชชนิดใหม่ของโลก ที่ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก
เมื่อวันที่ 4 ต.ค.63 เฟซบุ๊ค “ธานินทร์เรารักอุ้มผาง” ได้โพสต์ภาพการค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ในสกุล "พิศวง" ซึ่งด้วยหน้าตาที่ละม้ายคล้ายนกฮูก จึงได้ตั้งชื่อเป็น "พิศวงตานกฮูก" หรืออีกชื่อคือ "พิศวงไทยทอง" ซึ่งจะมีอวดโฉมให้เห็นในช่วงปลายฝนต้นหนาว เดือนกันยายน – ตุลาคม โดยเกิดจากการเดินทางสำรวจธรรมชาติบริเวณดอยหัวหมด จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดใน อ.อุ้มผาง ปัจจุบันมีรายงานการพบเฉพาะที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่เดียวเท่านั้น


นายธานินทร์ ใจดี เล่าว่า ที่อ.อุ้มผางนี้ นอกจากจะมีทะเลหมอกและความงดงามทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายของพืชพรรณต่างๆ สำหรับพืช พิศวงตานกฮูกนั้น เป็นพืชอาศัยซาก มักขึ้นอยู่บนภูเขาหินปูน มีขนาดเล็กมาก ต้องคอยสังเกตให้ดีจะอยู่ใต้ใบไม้ต่างๆ เล็กเทียบเท่ากันได้กับเม็ดถั่วเขียวเท่านั้น


สำหรับการค้นพบ พิศวงตานกฮูก
หรือ พิศวงไทยทอง ค้นพบมาได้ 3 ปีที่แล้ว ค้นพบที่ ดอยหัวหมด อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดย ดร.กนกอร ศรีม่วง จากมหาวิทยาลัยพะเยา และนายสุชาติ จันทร์หอมหวล จากตูกะสู คอทเทจ อุ้มผาง เป็นพืชอาศัยซาก

ทั้งนี้ พิศวงตานกฮูก หรือ พิศวงไทยทอง ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ รศ.ดร.อบฉันท์ ไทยทองและ ดร.กนกอร ศรีม่วง ผู้ค้นพบ พร้อมทั้งได้ส่งตัวอย่างไปให้ รศ. ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ศึกษาวิจัยถึงได้รับการประกาศเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ชาวจังหวัดตากและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งขอบคุณข้อมูล -สยามรัฐ

Loading...