Facebook Twitter Google plus Line
ขนส่งเข้ม ดัน 7 มาตรการเร่งด่วน แก้ PM2.5 รถควันดำเกินกฏหมายกำหนด ปรับทันที 5,000
Post by : Ao  Views : 2,455 Date : 04 ต.ค. 62 12:10  
Facebook Twitter Google plus Line
ขนส่งเข้ม ดัน 7 มาตรการเร่งด่วน แก้ PM2.5 รถควันดำเกินกฏหมายกำหนด ปรับทันที 5,000

ขนส่งเข้ม ดัน 7 มาตรการเร่งด่วน แก้ PM2.5 รถควันดำเกินกฏหมายกำหนด ปรับทันที 5,000


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่ากรมการ ขนส่งทางบกได้ยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการทุกมาตรการต้องเร่งด่วน เข้มข้น จริงจังโดยได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งหมด 7ด้าน

1.เข้มงวดกวดขันการตรวจวัดควันดำรถทุกชนิดที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ กรมการขนส่งทางบกและ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีรถที่ค่าควันดำเกินกำหนดออกไปใช้งานบนท้องถนน

2.จัดส่งผู้ตรวจการออก กวดขันจับกุมรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และถนนสาย หลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงที่จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking Point หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนจะ
ลงโทษเปรียบเทียบปรับสถานหนักและสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นห้ามใช้ โดยเจ้าของรถต้องนำรถไปแก้ไขและนำมาตรวจสภาพ อีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้

3.บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการออกตรวจวัดควันดำรถในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษสูง

4.ควบคุมการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพื่อให้เข้มงวดการตรวจวัด ควันดำรถยนต์

5.กำชับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้เข้มงวดตรวจสอบ สภาพรถโดยสารไม่ให้ปล่อยควันดำขณะนำมาใช้งานบนท้องถนน

6.เปิดช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไข ปัญหา ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 1584, ทาง Facebook, Line ด้วยการส่งภาพรถเข้ามา กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาดและจริงจัง

7.ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่ง ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก เพื่อตรวจวัด ณ สถานที่ประกอบการ


 ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนิวส์

Loading...