Facebook Twitter Google plus Line
ศาลตัดสินแล้ว ตู้คีบตุ๊กตาเป็นการพนันผิดกฎหมาย ฝ่ายปกครองเมืองอุดรลุยกวาดล้าง ชี้โทษทั้งจำทั้งปรับ
Post by : Ao  Views : 10,102 Date : 20 มิ.ย. 62 13:06  
Facebook Twitter Google plus Line
ศาลตัดสินแล้ว ตู้คีบตุ๊กตาเป็นการพนันผิดกฎหมาย ฝ่ายปกครองเมืองอุดรลุยกวาดล้าง ชี้โทษทั้งจำทั้งปรับ

ศาลตัดสินแล้ว ตู้คีบตุ๊กตาเป็นการพนันผิดกฎหมาย ฝ่ายปกครองเมืองอุดรลุยกวาดล้าง ชี้โทษทั้งจำทั้งปรับ


วันที่ 20 มิ.ย. เพจ ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้ระบุถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่ ฝ่ายปกครอง อ.เมือง จ.อุดรธานี นำกำลังเข้ากวาดล้าง ตู้คีบตุ๊กตาหยอดเหรีญ ซึ่งตั้งอยู่กระจาย อยู่ตามถนนสายต่างๆและเขตชุมชน ในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานี

โดยระบุว่า  ตัดสินแล้ว ตู้คีบตุ๊กตา พนันผิดกฎหมาย จากกรณีเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 ที่ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าจับกุมและตรวจยึดเครื่องคีบตุ๊กตาอัตโนมัติ และดำเนินคดีในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนัน ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน วันที่ 19 มิ.ย. 62 ศาลแขวงอุดรธานี มีคำสั่งลงโทษ ปรับ 800 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา และมีคำสั่งให้ริบของกลางทั้งหมด

นอกจากนี้ เพจ ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ยังได้ระบุถึง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8600/2547 โดยระบุว่า เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติของกลางเป็นเครื่องเล่นไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งผู้เล่นต้องหยอดเหรียญ 10 บาท แล้วกดปุ่มให้เครื่องคนตุ๊กตา จากนั้นจึงจับคันโยกเลื่อนหาตำแหน่งเพื่อคีบตุ๊กตา หากค้นได้ถือว่าผู้เล่นเป็นผู้ชนะได้ตุ๊กตามีมูลค่ามากกว่าเงินที่ต้องเสียไป เป็นแรงจูงใจให้เข้าเล่น หากคีบไม่ได้ถือว่าเป็นผู้แพ้จะได้เพียงคูปองไปใช้แลกสิ่งของซึ่งมีมูลค่าไม่เกินราคาเหรียญที่หยอด
Loading...

ดังนั้น ถึงแม้จะเล่นคนเดียวก็สามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ระหว่างผู้เล่นกับเจ้าของเครื่อง เพราะหากผู้เล่นชนะก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเครื่องเล่น โดยสภาพเครื่องเล่นจึงมิใช่เป็นการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นเท่านั้น จึงเข้าลักษณะเป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นการเล่นพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 28

จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของเครื่องเล่นและได้ประโยชน์จากเงินที่ผู้เล่นใช้หยอดใส่ลงในเครื่องเล่นของกลางก่อนลงมือเล่น ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันดังกล่าวขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน

จำเลยที่ 1 เป็นผู้เข้าเล่นจะมีความผิดต่อเมื่อทราบว่าเครื่องเล่นของกลางไม่ได้รับอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นขึ้น เครื่องเล่นของกลางตั้งอยู่ในห้าสรรพสินค้าโดยเปิดเผย บุคคลทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสามารถเข้าเล่นได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 รู้ว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นเครื่องเล่นของกลาง จำเลยที่ 1 จึงขาดเจตนาในการกระทำความผิดCR.  ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

Loading...


ข่าวล่าสุด