Facebook Twitter Google plus Line
เตือน ไข้เลือดออก รุนแรง พบแล้ว 26,000 ราย ตาย 30 ศพ สูงกว่าปีก่อนสองเท่า!
Post by : Ao  Views : 17,532 Date : 11 มิ.ย. 62 00:06  
Facebook Twitter Google plus Line
เตือน ไข้เลือดออก รุนแรง พบแล้ว 26,000 ราย ตาย 30 ศพ สูงกว่าปีก่อนสองเท่า!

เตือน ไข้เลือดออก รุนแรง พบแล้ว 26,000 ราย ตาย 30 ศพ สูงกว่าปีก่อนสองเท่า!


วันที่ 10 มิ.ย. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ประจำปี 2562 ว่า มีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 8 มิ.ย.2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 26,000 ราย เสียชีวิต 30 ราย สูงกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันเกือบสองเท่า

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน จ.ลำปางพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 128 ราย สูงกว่าปี 2561 ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกของ จ.ลำปาง อยู่ในอันดับที่ 72 ของประเทศ และเป็นอันดับที่
3 ของภาคเหนือตอนบน โดยคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 2 เท่า


นายแพทย์ประเสริฐ กล่าวอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด ควบคู่กับการใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และ ไข้ปวดข้อยุงลาย

ทั้งนี้ หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ให้เช็ดตัวลดไข้ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง และหากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โทร. 054-227-526-9 ต่อ 403.

Loading...