Facebook Twitter Google plus Line
โลมาอิรวดี ขึ้นบัญชีใกล้สูญพันธุ์ "เผือก-มัน" เสี่ยงหมดโลก
Post by : JINNY LATTE   Date : 06 ธ.ค. 60 09:12   Views : 3,973
Facebook Twitter Google plus Line
โลมาอิรวดี ขึ้นบัญชีใกล้สูญพันธุ์ "เผือก-มัน" เสี่ยงหมดโลก

โลมาอิรวดีขึ้นบัญชีใกล้สูญพันธุ์"เผือก-มัน"เสี่ยงหมดโลก

สหพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติสากลอัพเดทสถานะความเสี่ยงสูญพันธุ์ของสัตว์หลายชนิดในภูมิภาคเอเชีย""ถูกปรับให้อยู่ในบัญชีใกล้สูญพันธุ์เต็มที

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติสากลหรือIUCNได้ประกาศเลื่อนสถานะของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดให้เข้าไปอยู่ในสถานะภาวะใกล้สูญพันธุ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลมาอิรวดีในแถวเอเชียและทะเลเขตร้อนหลังพบสถิติลดจำนวนลงไปเป็นจำนวนมาก

สหพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติสากลได้เปิดเผยข้อมูลการศึกษาวิจัยและประเมินความเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกโดยพบว่าโลมาอิรวดีลดจำนวนลงไปเกินกว่าครึ่งตลอดช่วง60ปีที่ผ่านมาทำให้ต้องปรับยกระดับสถานะล่าสุดที่อยู่ในจำพวกจากสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ไปอยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

ขณะที่โลมาไร้ครีบสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งที่แหล่งที่อยู่ในแถบเอเชียและทะเลเขตร้อนคล้ายๆกับโลมาอิรวดีได้ถูกเลื่อนเข้าบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เช่นเดียวกันโดยปริมาณของโลมาไร้ครีบค่อนข้างน่าเป็นห่วงยิ่งนักหลังจำนวนสัตว์ประเภทนี้ลดลงไปเกินครึ่งในช่วง40ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้IUCNยังได้เพิ่มชื่อของตัวพอสซั่มที่มีถิ่นฐานในออสเตรเลียและนกกีวี2สายพันธุ์ในนิวซีแลนด์เข้าไปอยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เช่นเดียวกันรวมทั้งยังจัดให้เผือกมันมันแกวและพืชกินหัวอีก17สายพันธุ์อยู่ในสภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ด้วย


//sanook


แสดงความคิดเห็น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ