Facebook Twitter Google plus Line
ปิดตำนาน "สวนสัตว์ดุสิต" เตรียมย้ายไปที่ใหม่ แก้ปัญหาคับแคบ
Post by : JINNY LATTE   Date : 03 ธ.ค. 60 14:12   Views : 6,512
Facebook Twitter Google plus Line
ปิดตำนาน "สวนสัตว์ดุสิต" เตรียมย้ายไปที่ใหม่ แก้ปัญหาคับแคบ
ปิดตำนาน"สวนสัตว์ดุสิต"เตรียมย้ายไปที่ใหม่แก้ปัญหาคับแคบ 

เตรียมย้ายสวนสัตว์ดุสิตหรือที่เรียกกันติดปากว่าเขาดินไปที่คลอง6ธัญบุรีอย่างเร็วปี2562เพื่อแก้ปัญหาสัตว์อยู่กันอย่างคับแคบคนหนาแน่น(30พ.ย.)นายกรัฐมนตรีได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเพื่อใช้ในกิจการของราชการโดยหนึ่งในนั้นคือโฉนดที่ดินบริเวณคลอง6ธัญบุรีจำนวน300ไร่ 

ที่จะใช้รองรับการย้ายสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินปัญหาในปัจจุบันคือสวนสัตว์ดุสิตมีความคับแคบ และมีปัญหาจากการมีคนมาเที่ยวมากจำนวนสัตว์ที่ต้องดูแลก็มากรวมทั้งยังเป็นที่ทำการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจึงเหมาะสมที่จะย้ายไปยังสถานที่ใหม่ขณะนี้ก็รอว่าทางองค์การสวนสัตว์จะพร้อมสร้างและย้ายไปได้เมื่อไรแต่คาดว่าอย่างเร็วคือปี2562พื้นที่สวนสัตว์ดุสิต 

ถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตโดยเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์และได้มีการจัดแต่งขุดสระถมดินทำให้ทรงเรียกอุทยานแห่งนี้ว่า“เขาดินวนา”ต่อมาในรัชกาลที่8รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ขอพระราชทานที่ดินส่วนนี้และพระองค์ยังได้พระราชทานกวางดาวที่รัชกาลที่5ทรงได้มาจากอินโดนีเซียเมื่อครั้งเสด็จประพาสและเลี้ยงไว้ในสวนบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานรวมถึงสัตว์อื่นๆบางส่วนมาเป็นสัตว์รุ่นแรกเมื่อก่อตั้งสวนสัตว์แห่งนี้ในปี2481

//sanook
แสดงความคิดเห็น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ