Facebook Twitter Google plus Line
"ไทย"เตรียมเป็นเบอร์1 "ถนนอันตราย"ที่สุดในโลก
Post by : AEK LIGOR   Date : 13 พ.ย. 60 20:11   Views : 4,090
Facebook Twitter Google plus Line
"ไทย"เตรียมเป็นเบอร์1 "ถนนอันตราย"ที่สุดในโลก

"WHO"เผยรายงานผลความปลอดภัยทางถนนปี59 ไทยยอดตายพุ่งสูงขึ้นอาจมีแนวโน้มรุนแรงจนกลายเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุถนนสูงเป็นอันดับ1ของโลก


เมื่อวันที่17..ที่รร.แกรนด์เมอร์เคียวนพ.วิทยาชาติบัญชาชัยผอ.ศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลก  (WHO)กล่าวแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยปี2016ว่าในปี2559ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน22,356รายเพิ่มขึ้นจากปี2558จำนวน2,877ราย(ปี2558มีผู้เสียชีวิตจำนวน19,479ราย)และ3ใน4ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายซึ่งช่วงวัยที่เสียชีวิตสูงสุดคือวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง15-29ปีโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าตกใจยิ่งเพราะเป็นความสูญเสียที่มากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศซึ่งยังไม่นับรวมจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและพิการอีกปีละนับล้าน คนเมื่อตีเป็นมูลค่าความสูญเสียรวมแล้วไม่ต่ำกว่า5แสนล้านบาทต่อปี


นพ.วิทยากล่าวอีกว่ากระบวนการสำรวจจัดเก็บและคำนวณผลจากข้อมูลดังกล่าวได้จากการใช้ข้อมูล3ฐานเปรียบเทียบกันเป็นหลักประกอบด้วย1.ใบมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทย(มท.)กับกระทรวงสาธารณสุข2.รายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ3.ผู้จดพรบ.กับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดทั้งหมดจะทำการเทียบกับเลขประจำตัวประชาชน13หลัก  ระดับอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง100ปีขึ้นไป  นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่ลงลึกไปถึงการค้นข้อมูลของกรมการปกครองมท.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม  กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและตำรวจภูธรจังหวัดด้วย  


ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนใกล้เคียงกับการประมาณการขององค์การอนามัยอนามัยโลกทำให้น่ากังวลว่าเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีแนวโน้มสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น และมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับ1ของโลกจากครั้งที่ผ่านมาที่ประเทศไทยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตบนท้องถนนอยู่ในอันดับ2ของโลกและแม้ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนจะมีความพยายามและตื่นตัวในการป้องกันอุบัติเหตุแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงได้ทั้งนี้ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลกต่อไปนพ.วิทยากล่าวและเผยต่อไปว่า


ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือมีคนทำผิดกฏหมายแต่ไม่ได้ถูกลงโทษจนกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งในแต่ละวันมีจำนวนหลายสิบล้านคนและเมื่อจะเข้มงวดกวดขันจริงจังก็มักจะถูกต่อต้านรุนแรงรวมทั้งกำลังพลที่จะทำหน้าที่บังคับกฎหมายก็มีไม่เพียงพอและยังไม่มีงบประมาณพอที่จะนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้


ด้านดร.ปรีดาจาตุรพงศ์  อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)กล่าวว่าส่วนหนึ่งของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนขึ้นอยู่กับจังหวัดที่อยู่อาศัยซึ่งเมื่อเทียบอัตราส่วนผู้เสียชีวิต1คนต่อประชากร100,000คนพบว่า6อันดับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด(คิดเป็นเปอร์เซ็น)ได้แก่ระยอง72,สระแก้ว69,ชลบุรี58,จันทบุรี57,นครนายก56และปราจีนบุรี55 


ส่วน6อันดับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุด(คิดเป็นเปอร์เซ็น)ได้แก่กรุงเทพมหานคร14.30,ยะลา17.2,แม่ฮ่องสอน18.2,สตูล18.3,อำนาจเจริญ18.4และปัตตานี20นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ45ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์มากสุดถึงร้อยละ39คนเดินเท้าร้อยละ5และคนขี่จักรยานร้อยละขณะที่5อันดับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลรายงานความปลอดภัยปี2557  ได้แก่สระแก้วลพบุรีนครนายกอ่างทองและสิงห์บุรีส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตลดลง 5อันดับจังหวัดได้แก่ตากชุมพรปราจีนบุรีนครสวรรค์ที่มา//เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ