Facebook Twitter Google plus Line
เราไม่ทิ้งกัน.com จ่อเยียวยากลุ่มตกหล่นอีก 4.1 ล้านคนใครได้เงินบ้างเช็คที่นี่!!
Post by : Ao  Views : 7,275 Date : 03 มิ.ย. 63 10:06  
Facebook Twitter Google plus Line
เราไม่ทิ้งกัน.com จ่อเยียวยากลุ่มตกหล่นอีก 4.1 ล้านคนใครได้เงินบ้างเช็คที่นี่!!
เราไม่ทิ้งกัน.com จัดให้! กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการเยียวยา 4 มิ.ย.นี้ จ่อเยียวยากลุ่มตกหล่นอีก 4.1 ล้านคนใครได้บ้างเช็คที่นี่

เราไม่ทิ้งกัน : นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก   กระทรวงการคลัง   กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการเยียวยา ประกอบด้วย ปลัดหลายกระทรวงเป็นกรรมการ ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการเยียวยาหลายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระกลุ่มแรก สำหรับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 1.7 ล้านคน รายชื่อตกตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรก หากนำมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหลายด้านและหากผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบจะได้รับการเยียวยาหรือไม่

ขณะเดียวกัน จะหารือในเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ตกหล่นในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 2.4 ล้านคนด้วย หากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้คณะกรรมการคัดกรองการใช้จ่ายเงินกู้รับทราบอีกครั้ง ตามกระบวนการของการใช้เงินพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และจะเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ลำดับถัดไป

ในส่วนของกลุ่มเปราะบางนั้น ขอย้ำว่าผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน 600-1,000 บาทต่อเดือนตามอายุ หากทำอาชีพอิสระมาขับแท็กซี่ ค้าขาย ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาทแล้ว จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาทซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจ่ายเงินขณะนี้ เพราะจะซ้ำซ้อนในส่วนของกลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มเปราะบางงวดแรกจะรวบยอดจ่ายครั้งเดียวทั้งเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน รวม 2,000 บาท จากนั้นกรมบัญชีกลางจ่ายเพิ่มเติมอีกเดือนกรกฎาคม รวมเป็น 3 เดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ แม่เด็กแรกเกิดได้รับการดูแล


โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า หลังจากปัญหาโควิดคลี่คลาย คนไทยเดินทางได้สะดวก รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในช่วงเดือนกรกฎาคม จึงหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ศึกษามาตรการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทย ยอมรับว่ามาตรการต้องแรงพอดึงดูดให้คนไทยเที่ยวไทย พร้อมศึกษาทั้งด้านคืนภาษี หรือช่วยเหลือเงินท่องเที่ยวเหมือนกับโครงการชิมช้อปใช้

"เมื่อโควิดแพร่ระบาด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระทบหนักมากสุด และมีผู้ได้รับผลกระทบหลายส่วน ทั้งโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ของชำร่วย นวด สปา อุตสาหกรรมการบิน ครอบคลุมผู้ประกอบการ ชาวบ้าน หลากหลายมาก จึงต้องงัดมาตรการออกมาช่วยเหลือกลุ่มนี้อันดับแรก" นายลวรณ กล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ สศค.จะหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ถึงมาตรการกระตุ้นและดูแลการท่องเที่ยว คาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 1 ล้านล้านบาท เนื่องจากมาตรการที่ออกมาจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของการฟื้นฟู จำนวน 400,000 ล้านบาท


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยมาตรการที่ออกมานั้นจะมีทั้งมาตรการทางการเงิน และไม่ใช่มาตรการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในส่วนมาตรการทางการเงินนั้น จะให้สถาบันการเงินของรัฐ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บรรษัทค้ำประกันสินเชื่อขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น ออกสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการสร้างงานนอกเหนือจากมาตรการที่มีอยู่

นอกจากนี้ ยังให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) หารือกับบรรษัทค้ำประกันสินเชื่อขนาดย่อม เพื่อออกโครงการค้ำประกันสินเชื่อชุดใหม่เพิ่มเติม หลังจากโครงการค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี ระยะที่ 8 (PGS8) วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท มีผู้ประกอบการการกู้เต็มวงเงินแล้ว

ส่วนที่ไม่ใช่มาตรการทางการเงิน คือ การความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกษตรอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการลดหนี้นอกระบบให้ลดลงนั้น กระทรวงการคลังได้ส่ง "ทีมเราไม่ทิ้งกัน" ที่มีสถาบันการเงินของรัฐเป็นหัวหอกสำคัญ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาของประชาชนแล้ว และในสัปดาห์หน้าจะมีการนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงานช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการสร้างงานในระดับชุมชนให้ชัดเจน โดยหลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้เร็วที่สุด


ด้านเพจ  ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท   ระบุว่า กลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน 1.7 ล้านราย จะมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาฯ อีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อหารือถึงวิธีการช่วยเหลือ

"ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.7 ล้านรายเราต้องมาพิจารณาดูว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ มีสิทธิอยู่ในโครงการอื่นๆ เท่าไหร่ เป็นหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรเท่าไหร่ มีชื่ออยู่ในประกันสังคมเท่าไหร่ อยู่ในกลุ่มข้าราชการ หรือกลุ่มเปราะบางกี่คน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณารูปแบบความช่วยเหลือเพื่อนำเสนอ ครม.ต่อไป"

นอกจากนี้ ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ทางกระทรวงการคลังจะได้ทำสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งด้วยขอขอบคุณข้อมูล- The Bangkok Insight 

Loading...