Facebook Twitter Google plus Line
ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน เลย คลัง แจ้งมีผู้ผ่านเกณฑ์เรื่อยๆ พร้อมช่วยคนมีปัญหา
Post by : Ao  Views : 3,165 Date : 08 พ.ค. 63 14:05  
Facebook Twitter Google plus Line
ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน เลย คลัง แจ้งมีผู้ผ่านเกณฑ์เรื่อยๆ พร้อมช่วยคนมีปัญหา
ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน เลยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 19 ซึ่ง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินแล้วกว่า 13.4 ล้านคน ซึ่งในวันที่ 8 พ.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเร่งโอนให้แล้วเสร็จ จำนวน 11 ล้านคน และส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการโอนเงินแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้คงที่จำนวนนี้ โดยกระทรวงการคลังจะเร่งคัดกรองให้แล้วเสร็จและพร้อมที่จะปิดโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ในวันที่ 17
พ.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น. ซึ่งกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ราว 1.7 ล้านคน กระทรวงการคลังได้รับทราบปัญหาแล้ว และจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล  BRIGHTTV.CO.TH

Loading...