Facebook Twitter Google plus Line
โควิดทำพิษ!โรงแรม-ร้านอาหารเชียงราย ปิดแล้วกว่าร้อยแห่ง เร่งชงรัฐสั่งแบงก์พักหนี้-ชะลอฟ้องรอฟื้น
Post by : Ao  Views : 1,185 Date : 02 เม.ย. 63 10:04  
Facebook Twitter Google plus Line
โควิดทำพิษ!โรงแรม-ร้านอาหารเชียงราย ปิดแล้วกว่าร้อยแห่ง เร่งชงรัฐสั่งแบงก์พักหนี้-ชะลอฟ้องรอฟื้น

โควิดทำพิษ!โรงแรม-ร้านอาหารเชียงราย ปิดแล้วกว่าร้อยแห่ง เร่งชงรัฐสั่งแบงก์พักหนี้-ชะลอฟ้องรอฟื้นเชียงราย – พิษโควิด-19 ส่งผลกระทบแรงขึ้นทุกขณะ..พบโรงแรม-โรงแรมร้านอาหารเชียงราย จำใจปิดบริการแล้วร่วม 100-200 แห่ง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวฯเร่งชงรัฐสั่งแบงก์พักหนี้-ชะลอฟ้องรอฟื้น


นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ผู้ประกอบการต้องหาทางปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องกู้ยืมเงินหมุนเวียนธุรกิจ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลายแห่งต้องปิดการให้บริการลงไปชั่วคราว

โดยในส่วนของ จ.เชียงราย พบว่ามีธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารรวมกันนับ 100-200 รายแล้วที่ต้องปิดกิจการลงในเดือน เม.ย.นี้ เบื้องต้นเป็นร้านอาหาร 56 แห่ง โรงแรมอีกอย่างน้อย 58 แห่ง ฯลฯ ล่าสุดตนและคณะกรรมการสมาคมได้เข้าพบนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯเชียงราย และชมรมธนาคาร จ.เชียงราย เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือให้พ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้


โอกาสนี้ทางสมาคมฯ ได้เสนอให้ออกนโยบายลดหรืองดค่าธรรมเนียมที่พักโรงแรมของ อบจ.
และค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม ป้าย ค่าเช่าตลาด ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี ส่วนในอนาคตขอให้มีการส่งเสริมการขาย เช่น แกรนด์เซล ฯลฯ ต่อไป

นอกจากนี้ได้เสนอผ่านจังหวัดไปยังรัฐบาลเพื่อออกนโยบายช่วยเหลือภาคเอกชน โดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขยายหลักเกณฑ์การสำรองหนี้สูญจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน พักการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ชะลอการดำเนินคดีกับลูกหนี้ ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาขอคืนเงินมัดจำที่เคยจ่ายล่วงหน้าให้กับสายการบินหรือที่พักก่อนเกิดวิกฤติ


นอกจากนี้ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือลูกจ้างที่มีประกันสังคม งดหรือลดการจ่ายเงินประกันสังคมลงอีก งดการปรับเพิ่มดอกเบี้ยกรณีผิดชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน แก้ไขกฎหมายเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งสหกรณ์ท่องเที่ยวเพื่อรองรับอนาคต เพราะสภาอุตสหากรรมการท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการเชิงธุรกิจได้

ซึ่งทางผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้รับเรื่องไว้และแสดงความเห็นใจต่อภาคเอกชนอย่างเต็มที่และมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบรรเทาผลกระทบ เพราะเชียงราย เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองที่สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ส่วนทางชมรมธนาคารได้ขอให้สมาคมฯ ได้ส่งข้อมูลโรงแรมที่ต้องการเลื่อนการชำระหนี้และจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำชี้แนะต่อไป.


ขอขอบคุณข้อมูล Manager Online 


Loading...