Facebook Twitter Google plus Line
รร.หญิงล้วนดัง จับทำสัญญา ห้ามนร.ไว้ “ผมหน้าม้า” ผู้ปกครองไม่มาเซ็นเชิญออก
Post by : Ao  Views : 3,493 Date : 11 ธ.ค. 62 13:12  
Facebook Twitter Google plus Line
รร.หญิงล้วนดัง จับทำสัญญา ห้ามนร.ไว้ “ผมหน้าม้า” ผู้ปกครองไม่มาเซ็นเชิญออก

รร.หญิงล้วนดัง จับทำสัญญา ห้ามนร.ไว้ “ผมหน้าม้า” ผู้ปกครองไม่มาเซ็นเชิญออก


 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก   กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท   ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากนักเรียนคนหนึ่ง ที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังใน จ.จันทบุรี 

โดยสอบถามเข้ามายังแฟนเพจว่า การไว้ผมหน้าม้านั้นขัดต่อกฎกระทรวงหรือไม่ ซึ่งกฎกระทรวงระบุไว้เพียงว่า “นักเรียนหญิง ไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวให้มัดให้เรียบร้อย” ไม่ได้มีส่วนใดที่บอกว่าห้ามไว้หน้าม้าเลยแม้แต่น้อย

แฟนเพจดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า โรงเรียนดังกล่าวเพิ่งออกกฎระเบียบ “ห้ามไว้หน้าม้า” ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้ชี้แจงเหตุผลอะไรกับนักเรียนเพิ่มเติม นอกจากเหตุผลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแนวทางในการบังคับใช้กฎดังนี้

1. แจก “สัญญาของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ” ในวันประชุมผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองรับทราบว่าการที่ลูกสาวของท่านมีหน้าม้า ถือเป็นเรื่องผิดในโรงเรียนแห่งนี้ แนบมาด้วยรูปถ่ายของนักเรียนที่มีหน้าม้า


เนื้อความในสัญญานั้นมีอยู่ว่า ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง) เป็นผู้ปกครองของ (ชื่อนักเรียน)
ซึ่งได้ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน คือ ตัดผมหน้าม้า จึงขอทำสัญญาไว้กับทางโรงเรียนว่าจะดูแลอบรมนักเรียนผู้นี้เป็นอย่างดี โดยให้นักเรียนแก้ไขปรับปรุง ไว้ผมหน้าม้าจนยาวเป็นปกติ โดยไม่มีการตัดผมหน้าม้าเพิ่ม ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขจะติดกิ๊บดำให้เรียบร้อยตลอดเวลา ถ้ามีการประพฤติผิดระเบียบข้างต้นดังกล่าวอีก ข้าพเจ้าจะยินยอมให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนกฎระเบียบของโรงเรียนต่อไป โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยท้ายเอกสาร ระบุให้ผู้ปกครองและนักเรียนเซ็นชื่อยอมรับ โดยมีช่องเซ็นชื่อของครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ฝ่ายกิจการนักเรียน และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอยู่ด้านล่าง

2. หากผู้ปกครองไม่ได้มาในวันประชุม ให้มาในวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม ในช่วงเช้าแทนเพื่อรับสัญญาพิเศษดังกล่าว

3. หากผู้ปกครองไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะออกหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร และหากออกหนังสือครบ 3 ฉบับ ทางโรงเรียนจะเชิญย้ายสถานศึกษา หรือเชิญออกนั่นเองกฎของกระทวง ที่ไม่ได้มีการห้ามไว้ผมหน้าม้าแต่อย่างใด
Loading...